telefon +420 773 455 510 emailinfo@projekt-shop.cz
Registrace
Zap. heslo
  • s1
  • s2
  • s3

VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ


Vyřizování stavebního povolení je v mnoha případech časově náročné. Je třeba zajistit
množství stanovisek a vyjádření. Na základě plné moci, můžete nechat tuto starost na nás.
Cena této služby se pohybuje okolo 10 000,-- a odvíjí se od množství a náročnosti řízení. Po
upřesnění všech náležitostí Vám bude vypočtena konečná cena a Vy se můžete
rozhodnou, zdali ji využijete.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV


Průkaz Enb je povinnou součástí projektové dokumentace. Hodnotí budovu z hlediska její energetické hospodárnosti.
Výsledkem je zařazení objektu do příslušné kategorie energetické náročnosti A - G, viz. tabulka.
Cena PEnb je 3 000,--
Třída energetické náročnostiMěřená spotřeba energie kWh/m2/rokSlovní vyjádření Enb
A0 -- 50mimořádně úsporná
B51 -- 97úsporná
C98 -- 142vyhovující
D143 -- 191nevyhovující
E192 -- 240nehospodárná
F241 -- 286velmi nehospodárná
Gvíce než 286mimořádně nehospodárná

MĚŘENÍ RADONU


Jako další doplňkovou službou nabízíme měření radonu a stanovení indexu radonového rizika. Tento protokol slouží
jako jeden z výchozích podkladů pro tvorbu projektové dokumentace resp. správného návrhu opatření proti pronikání
radonu do interiéru objektu. Tento dokument je také nedílnou součástí žádosti o stavební povolení (ohlášení).
Cena radonového průzkumu je 2 500,--
VÝŠKOPISNÉ A POLOHOPISNÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKU


Tato služba zajistí projektantovi detailní popis dotčeného pozemku z hlediska terénní morfologie – členění. Díky tomuto
podkladu dokáže zpracovatel projektové dokumentace lépe umístit navrhovaný objekt do terénu, určit projektovou/stavební
nulu vzhledem k nadmořské výšce a zlepšit odhad objemu zpracované zeminy. Takto detailní podklad není v mnoha případech nutný.
Pokud pozemek nevykazuje výraznou členitost nebo výškové změny, lze objekt domu usadit do tzv. Ideální roviny s tím, že případné
niance budou řešeny přímo při zhotovování stavby.
Cena této služby se liší v závislosti na lokalitě od 4 000 – 5 000,--

Veškeré projekty na serveru projekt-shop.cz jsou autorská díla jejich tvůrců a jsou chráněny autorským zákonem. Je zakázáno je jakkoliv šířit, duplikovat nebo rozmnožovat.